Fez - Sizinkiler

Call of Duty: Black Ops 2 (Multiplayer Rehber) – Sizinkiler

Aşağıdaki Call of Duty: Black Ops 2 multiplayer rehberimiz, silbakan nick’li okurumuz Selçuk İlbakan tarafından hazırlanmıştır. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 

Black Ops II (Bops II) oyununu Black Ops I (Bops I) oyununun devamı niteliğinde düşünsenizde Bops II Alex Mason’ın ekseninde dönmüyor. Bops I’deki karakterlerin   ileriki dönemde gerçekleşen etkileşimleri işlediğinden, Bops I ile Bops II hikaye olarak farklı olmuş. Zaten konu anlatımında geriye dönüşler ve ara videolar ile Bops  I’i oynamayanların da konu hakkında fikir sahibi olması sağlanmış. Bazı oyuncular Bops II‘de Alex Manson’ın Kravchenko ile  karşılaştığında bu kişiyi neden öldürmek  istediğini ve  oyunda niçin Matrix misali sayıların göründüğüne bir anlam veremeyebilirler. Devamında bu konuya pek değinilmediğinden önemseminize de gerek yok.

Bops  II’nin genel dinamiklerine baktığımızda grafik konusunda zaten Frostbite 2 oyun motorunun grafik görüntü kalitesine ulaşacağını beklemiyorduk. Grafik konusunda  çok fazla bir beklentimiz olmadığından beklediğimiz gibi olmuş diyebilirim.( HD 7850 bir ekran kartı ile full ayarlarda  oynadığımı belirtmek isterim.) Bops II   sistemi çok fazla kasan bir oyun. Tipik Treyarch özelliği. İyi bir bilgisayar sisteminiz yok ise alacağınız zevk bu oranda düşecektir. Gelecekte geçen bölümlerdeki  karakter ve silah modellemesi iyi olmuş diyebilirim.

Müzik konusuna gelince açıkçası zevkler değişkenlik gösterebilir, ama bana göre çok iyi değil diyebilirim. Sonuçta müzik hikayenin anlatımı ve oyuncunun havaya  girmesinde önemli bir faktörtürdür. Bence sadece “Karma” bölümündeki müziklerin oyuna etkisi güzel olmuş. Bu havayı oyunun genelinde hissedemedim.

Oynanış olarak baktığımızda ise Bops II’de düşmanınızı vurduğunuzda ekranda çarpı şeklinde efektin çıkması ile oyuncuda oluşturduğu öldürme hissi çok güzel olmuş.  Oynanış kısmında ise karakterlerin hareketi, koşması, ilerlemesi, ölmesi bir önceki serilere göre daha yavaş olmuş. Tabii ki bu durumu iyi veya kötü olarak  yorumlayamıyorum. Sonuçta bu kişiden kişiye göreceli olarak değişebilir. Bazı oyuncuların daha da hoşuna gidebilir.               

Bops II oynamaya başladığınızda belki de Call of Duty oyunlarındaki en kötü açılışa ve başlangıca sahip oyunlardan biri olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz ki   gelecekteki görevlere geçtiğinizde bu fikriniz değişiyor. Treyarch Bops II’de bir çok araç ve gereci oyuna eklemiş durumda gelecekte geçen görevlerde. Casus böcek,  Drone, Claw, Black hut, F35  vs.. gibi birçok teklonojiden yararlandığınız gibi geçmişteki bölümlerde ise molotof kokteyli, ayı kapanı gibi eski yöntemleri de  kullanabiliyorsunuz.


Aadaki Call of Duty: Black Ops 2 multiplayer rehberimiz, silbakan nick’li okurumuz Seluk lbakan tarafndan hazrlanmtr. Kendisine katklarndan dolay teekkr ediyoruz. 

Black Ops II (Bops II) oyununu Black Ops I (Bops I) oyununun devam niteliinde dnsenizde Bops II Alex Mason’n ekseninde dnmyor. Bops I’deki karakterlerin   ileriki dnemde gerekleen etkileimleri ilediinden, Bops I ile Bops II hikaye olarak farkl olmu. Zaten konu anlatmnda geriye dnler ve ara videolar ile Bops  I’i oynamayanlarn da konu hakknda fikir sahibi olmas salanm. Baz oyuncular Bops II‘de Alex Manson’n Kravchenko ile  karlatnda bu kiiyi neden ldrmek  istediini ve  oyunda niin Matrix misali saylarn grndne bir anlam veremeyebilirler. Devamnda bu konuya pek deinilmediinden nemseminize de gerek yok.

Bops  II’nin genel dinamiklerine baktmzda grafik konusunda zaten Frostbite 2 oyun motorunun grafik grnt kalitesine ulaacan beklemiyorduk. Grafik konusunda  ok fazla bir beklentimiz olmadndan beklediimiz gibi olmu diyebilirim.( HD 7850 bir ekran kart ile full ayarlarda  oynadm belirtmek isterim.) Bops II   sistemi ok fazla kasan bir oyun. Tipik Treyarch zellii. yi bir bilgisayar sisteminiz yok ise alacanz zevk bu oranda decektir. Gelecekte geen blmlerdeki  karakter ve silah modellemesi iyi olmu diyebilirim.

Mzik konusuna gelince akas zevkler deikenlik gsterebilir, ama bana gre ok iyi deil diyebilirim. Sonuta mzik hikayenin anlatm ve oyuncunun havaya  girmesinde nemli bir faktrtrdr. Bence sadece “Karma” blmndeki mziklerin oyuna etkisi gzel olmu. Bu havay oyunun genelinde hissedemedim.

Oynan olarak baktmzda ise Bops II’de dmannz vurduunuzda ekranda arp eklinde efektin kmas ile oyuncuda oluturduu ldrme hissi ok gzel olmu.  Oynan ksmnda ise karakterlerin hareketi, komas, ilerlemesi, lmesi bir nceki serilere gre daha yava olmu. Tabii ki bu durumu iyi veya kt olarak  yorumlayamyorum. Sonuta bu kiiden kiiye greceli olarak deiebilir. Baz oyuncularn daha da houna gidebilir.               

Bops II oynamaya baladnzda belki de Call of Duty oyunlarndaki en kt ala ve balangca sahip oyunlardan biri olduunu dnmeye balyorsunuz ki   gelecekteki grevlere getiinizde bu fikriniz deiiyor. Treyarch Bops II’de bir ok ara ve gereci oyuna eklemi durumda gelecekte geen grevlerde. Casus bcek,  Drone, Claw, Black hut, F35  vs.. gibi birok teklonojiden yararlandnz gibi gemiteki blmlerde ise molotof kokteyli, ay kapan gibi eski yntemleri de  kullanabiliyorsunuz.


Bops II’de senaryo moduna birok yenilik eklenmi durumda bunlardan en dikkat ekeni ise “Force Strike” olarak adlandrlan grevler. Bu grevler oyuncuya taktiksel   bir FPS deneyimi sunuyor. lgili grevlerde stratejik noktalar korumak, VIP kiiyi kurtarmak gibi deiik grevleri yerine getiriyorsunuz. Greve baladnzda claw, Sentry Gun ve 2 askeri birlie sahipsiniz. Sava alnnz ku bak grp birliklerinizi damannzn hareketlerine gre ynlendirip sava kazanmaya  alyorsunuz. ler ktye gittiinde ise teleport ile  bir timdeki askerinize veya Claw aracnn   kontrol ele alarak  savan seyrinideitimeye alyorsunuz.  Treyarch bu grevleri pas geme imkann size vermi olsa ve bu grevleri tamamladnzda senoryonun ana seyri etkilenmese de yan karakterlerin kaderini sizin  izmenize ve deitirmenize imkan vermi.

Baka bir yenilik ise senaryo modunda bir greve balamadan nce o grevde kullanmak istediiniz silah, ekipman, perk vs. seebiliyorsunuz. 1. ve 2. silahlarnza 3  farkl attachment ekleme, ekipman seimden, sniper iin balistik kurun seimine kadar birok seenek tarafnza sunulmu. Treyarch oyuncuya istedii silah ve ekipman  seimi ile oynama zgrl sunarak, oyunu daha zevkli bir hale getirmi.

Senaryo modunda hikayeyi sadece David Mason’n gznden deil, oyundaki kt adam Raul Menendez’in bak as ile de yorumlayabiliyoruz. Burada en dikkat ekici   nokta ise; Raul Menendez’i kontrol etttiimiz blmde Treyarch, karakterin ruh halini, fkesini ve ne kadar gl bir karakter olduunu oyuna  mkemmel bir ekilde  yanstm. Ne demek istediimi oyunda bu blmn oynayanlar anlayacaktr. Bops II’de bu yeniliklerin dnda bu oyunu belki de en farkl klan nokta ise ruh halinize   gre oyunu ekillendirmeniz ve senoryoyu deitirme imkannn size verilmi olmasdr. zelikle oyunun sonlarna doru senaryonun gidiatn sizin seimleriniz  belirliyor.

Bu nedenle sizden farkl bir seim yapan oyuncunun Bops II‘deki sonu sizinki ile ayn deildir. Srekli aklnz dier seenei setiiniz de ne olacan  dnp duruyorsunuz. Sadece unu syleyebilrim. Black Ops II ‘nin tek bir sonu yok! Bu sayede oyunun senaryo blm bir defa oynanacak bir oyun  olmaktan kyor.  Treyarch insan haytndaki paradoksu oyuna ok iyi yanstm diyebilirim. nsan hayatnda da srekli karsna seenekler kmakta ve bu seimlerini srekli  sorgulamaktadr. Her zaman dier seenei semesi durumu ne olacan merak eder. Peki ya Bops II’de ldrdnz bir karakteri grevi tekrar ettiinizde ldrmezseniz  ne olur? Zamanda krlma olur mu? Hayatn kurtarabilir misiniz? Evet, bunu baarabilirsiniz. Bu nedenle Bops II’nin senaryosu sradan bir senaryo deildir. Senaryo  konusunda Treyarch mkemmel bir i kartm olup, Call of Duty serisinde senaryo olarak bir farkllk yarattn kesinlikle syleyebilirim.
Bops II’nin  hi mi  kt yan yok? Bops II’nin yapay zekasn akas ok iyi bulmadm. Neredeyse oyun boyunca takm arkadama bir arjr boaltsam da lmemesi,  oyunu en st zorluk seviyesinde oynasam da ok zor olmamas, zelikle light machine gun silahlarnda geri tepmenin (recoil) olmamas. Bops II’de bana gre en skntl konu ok iyi bir senaryo a rmesine ve bir ok yenilii getirmesine karn bunlar ok iyi harmanlayamam. Grevler olarak baktmzda ok iyi olsa da btnlk  anlamnda sreklilii salayamyor. Grevler aras geite ilk nce yeni eklenen silah seimi sizi megul ediyor. Devamnda ise brifinglerde ve hikayenin anlatmndaki videolarda gerilmiyorsunuz.

Bir de arka fonda alan rahatlatc mzikten dolay  erdeyse uyku moduna geip bir sonraki blme kadar oyundan kopmanz ve heyacannzn  yok olmasna neden oluyor. Modern Warfare 3’te bir blmden dier blme geerken ara videodaki Overlord ile Sandman’in diyaloglar gerekten bir sava durumunun   yaandn, grsel olarak dmann her taraftan saldrma grntleri, arka fondaki rahatsz edici siren sesinden dolay oyuncuda keye skm hissi oluturuyordu.  Devamnda Overlord’un “We can NOT lose New York“ deyiiyle bende yaratt ruh halini yaratamad.

Ama yine de sonu olarak Bops II bu yln tartmasz en mkemmel senaryo moduna sahip oyunu diyebilirim. Treyarch belki de Call Of Duty serisinde bir bayapta imza  atmasna ramak kalmken direkten dnmtr.

Zombi modu
Zombi ksm Survival, Transit ve Grief olarak 3 farkl oynan modundan oluuyor. Suvival; dalga olarak gelen zombileri ldrp, hayatta kalmaya alyorsunuz.  Tranzit’te ise bir blgedeki zombileri ldrdkten sonra otobs ile baka blgeye giderek farkl mekanlarda zombileri ldrmeye devam ediyorsunuz. Grief’te ise 4v4  takm oluturarak hayatta kalmaya ve en ok zombiyi ldrmeye altnz bir mod. Bu blmleri online kiiler ile olduu gibi 8 arkadanzla co-op  oynayabiliyorsunuz.

Bu modlardaki oynan karanlk ve puslu bir ortamda boluu ate etmek olarak deerlendirebilirim. Nedeni ise kasvetli bir ortamn yansra Multiplayer veya  Singleplayer ksmlarndaki ldrme hissini oluturan hibir efekte yer verilmemi olmasdr.

Akas bu ekilde hibir efektin olmamasnn tek mantkl aklamas olarak acaba vuramadm m? lmedi mi? eklinde gerilim yaratp, heyacan artrmak iin  yapldn zannediyorum. Bu ekilde olduundan bir trl oyunun atmosferine giremiyorsunuz. Belli bir zamandan sonra eziyete dnyor.

Farkl bir adan baktnzda ise zombi modunun birazda amerikal oyuncular amaladn dnyorum. Sonuta zombi kavram Amerikan kltrnden domu ve son  zamanlarda bu tarz hikayelere ilginin artt da dnlrse, Treyarch pazarlama stratejisi olarak doru olan yapm diyebiliriz.

Multiplayer
Multiplayer birok oyunda en ok zaman haracanan ksmdr. Sonuta yapay zekaya kar deil de gerek bir insana kar savamak her zaman daha cazip gelmitir. Bops  II’nin multiplayer ksm Bops I’den de tamamen farkl olup Bops I’deki server mant kalkm. Trk oyuncular iin aslnda iyi olmu diyebilirim. Bops I’deki en byk  sorunlardan biri Trkiye’de server olmamasndan dolay Trk oyuncularn genelikle Alman, Fransz veya ngiltere serverlarna balanp oynamasna bal olarak yaad  ping sounlar bir de buna her serverlarda farkl kurallar olmas nedeni ile oyun dahi oynanmaz hale gelmiti.

Bops II, Modern Warfare 2 ve 3’ten alkn olduumuz host mantna dnm. Arayz olarak baktmzda Modern Warfare 3 ile neredeyse ayn olmu. Burada serinin bir  nceki oyununu oynayan oyuncular bu ksmda zorluk ekmesinin nne geilmesi istenmi.

Treyarch’n multiplayer ksmnda oyunculardan feedback ald yapt yeni eklentiler ile belli oluyor. ncelike oyunun arayzn daha gzel hale getirmi. Bunlara  deinmek gerekirse; oyuna girdiinizde lobby ksmnda hangi arkadalarnzn oyunda olduunu gryorsunuz. Oyuncunun zerine tkladnzda “nvite to Game” ile  Lobby’e davet etmek, “Join Session in progress” ile oynad oyuna katlmak, Steam profilini grntelemek, “Player Channel” ile ykledii oyunlar grebilmek gibi.  Wiew Combat Record’a tkladnzda ise oyuncunun hangi silah, ekipman, scorestreakler ile oynadn, son oynad malar izleyebildiiniz gibi, oyuncu ile kendi   istatistiklerinizi de karlatrabiliyorsunuz. Bazen beraber oynadnz ok yakn arkadalarnzn dahi sizden bilgi saklad dnlrse gerekten iyi bir uygulama olmu. Bana gre en efektifi ise hile yaptn dndnz bir kiinin “Report Player “ tuuna basarak bildirmeniz. Bir nceki seride birok oyuncu hile yapan bir  kiiyi Report etmenin ne kadar ok zor olduunu bilir. imdi ise bu ilemi tek tu ile yapabiliyorsunuz.

Oyunun  genel dinamiklerine baktmzda bir nceki oyundan farkl olarak Modern Warfare serisinde olduu gibi rakibi vurduunuz da kan ses efekti eklenmi ancak bu  efekt minumum dzeyde tutulmu. Genelde susturucu ile oynadnzda bunu daha rahat fark edebiliyorsunuz. Oynama hz olarak baktnzda Singleplayer’e gre daha  hzl bir oynan hakim. Karakter modellemesi Modern Warfare serisine benzemi.
Oyun modlar olarak baktmzda ise bir nceki seriye gre “League Play” ksm eklenmi. Burada, tm silahlar ve perkler ak ekilde oynayabiliyorsunuz. 3 farkl  seenek sunulmu. “Champions Series” ksmnda 4 kiilik bir takm oluturarak lig usul malar yaplabiliyor. Baz kstlamalar mevcut. (Care Package ve tactical  insertion vs. kullanamyorsunuz.) Ayrca “Live Stream” ksmnda Accountunuzu youtube ile balayabiliyorsunuz. Ancak upload hznz 1,5 mgbit’ten yksek deil ise bu  zellii kullanamyorsunuz.

Daha nce Call of Duty oynamamsanz ve ok fazla tecrbeniz yok ise 10. level’a kadar “Combat Traninig” ksmnda bulunan “Boot Camp” ksmnda oynamanz neririm. Bu  ekilde gerek sava alanna kmadan nce haritalar renmenin yannda silahnz da gelitirme imkanna sahip oluyorsunuz.

Oyunda bir yenilik de “Custom Class” ksmnda yaplm. Daha nceki serilerde silah, ekipman ve perklerin bulunduu blmlerden 1’er adet seimler yaparak, bir class  oluturuyordunuz. Buradaki yenilik ise wildcard’lar ile oyunda hibir perk semeden oynayabileceiniz gibi hibir silah kullanmadan 6 perk ve sadece Bak ile  oynamnza da olanak salam. Treyarch wildcard’lar ile sizi  tamamen zgr hale getirip stilinize gre bir class yaratmanza olanak salam.

Primary Gunfighter; Primary Silahnza 3 adet eklenti yapmanza olanak salar.
Secondary Gunfighter; Secondary  Silahnza 2 adet eklenti yapmanza olanak salar.
Overkill; 2 primary weapons tamanza olanak salar.
Perk 1 Greed; Perk 1 slotunuza extra 1 perk daha eklemenize olanak salar.
Perk 2  Greed; Perk 2 slotunuza extra 1 perk daha eklemenize olanak salar.
Perk 3 Greed; Perk 3 slotunuza extra 1 perk daha eklemenize olanak salar.
Danger Close; 2 adet  Lethal equipment almanza olanak salar.
Tactician; Tactical equipment’nzn   yanna  extra  bir lethal grenade  almanz olanak salyor. Ancak 2 tactical equipment. almanza izin vermiyor.

Silah Attachments

Silah attachments’larn nasl kullanacaksanz veya hangi silah seeceksiniz. Aslnda hangi silah kullanmaktan zevk alyorsanz onu semelisiniz. Silahlara  baktnzda ok fazla ne kan bir silah  yok. Accuracy yksek olan bir silah semenizi neririm. Bence Bops II’de en nemli faktr silahn Accuracy ve Range   ksmdr. Silah Damage’leri yakn olduundan isabetli at yapmak daha nemli hale geliyor. Aslnda burada pf nokta silahnza taktnz eklentilerde sakl.   Silahnza taktnz eklentilerin nasl bir etki yaptn bilmeli ve buna gre semelisiniz. Haritalarn byk ksmnda daha ok yakn ve orta mesafede atmalar  olduu dnlrse nerim yakn ve orta mesafede etkili bir silah yaratmanzdr.
Hangi silah kullanrsanz kullann silahn yakn mesafede etkili olmas iin mutlaka laser Sight takmalsnz. (Bu eklenti Mw3’teki Steady Aim perki etkisi  yaptndan yakn mesafedeki atmalarnzda size avantaj salyor.) Buna ek olarak silahnza Force grip takarak da silahnz daha stabil bir hale getirip, yakn ve orta mesafede silahn tepmesini azaltarak silahnz ile daha  etkili atlar yapabilirsiniz. (Vektor veya tepmesi az olan bir silah kullanyorsanz. Force grip yerine  Range arttran bir attachment koymalsnz.

Yukardaki rnekte; MP-7  silahnn Range’i dk olduundan bu silaha Long barell takarak silah yakn ve orta mesafede etkin hale getirebiliyorsunuz. Buna karn  Msmc silahnn range iyi olduundan 3. eklenti olarak Accuracy’i daha da arttracak reflek’i tercih ettim. Siz burada ayn etkiyi salayacak Mms, Agoc, Target finder‘  da ekleyebilirisniz. Ya da ilk 2 Attachment ile silahnz optimum kullanabiliyorsanz 3. bir ek yapmayabilir ya da farkl bir ek ile silahnz tasarlayabilirsiniz. (susturcu, extended mag  gibi…)

Perkler
Perk Slot 1

Oyuna yeni baladysanz ve ok lyorsanz ilk etapta Flack jacket’i kullanmanz nerim, hi olmazsa  El bombas ve Bouncing betty‘den dolay lmenizi engeller.  Akas bu slottaki perklerin hepsi iyi diyebilirim. Bir de wildcard ile iki perk’i tamamlayc kullandnzda etkili oluyor. Ghost-lightweight, Ghost-Flackjacket,  Ghost-hardline vs. gibi kullanabilirsiniz.

Perk Slot 2

Bu slotta en etkili perk Cold-Blooded diyebilirim. Nedeni ise oyunda bir ok oyuncu Dual Band, Mms ve Target Finder kullandndan bu perki semek durumunda  kalyorsunuz. Sniper oynayan oyuncular cold bloded perki ile fast hands veya Toughness perklerinden birini beraber kullandklarnda etkili olabiliyor.

Perk Slot 3

Oyunda zelikle ayak sesi duyulmasnda  gerekten ciddi bir sorun var. Awareness ve Dead Silence kullanmama ramen rakibin ninja misali gelip sizi drmesi inann ki  insan sinir ediyor. Yannzdan kim gese hibir ses duymuyorsunuz. (Logitech g930 7.1 surround kulaklk ile oynadm da belitmek isterim.) Bu nedenledir ki Dead  silence ve Awareness perklerinin hibir faydas yok. Akas bu slotta en iyi perk Engineer diyebilirim. Buna ek olarak Dexterity ve Extreme Conditioning  haritaya  gre  kullanlabilir.
Equipments
Lethal Equipment daha nceki serilerden bildiklerimize ek olarak Bouncing betty eklenmi zaten Mw3 serisinde bu kullanlmt. Bouncing betty’e yakalandnzda  tam  siper yatarsanz lmezsiniz.

Tactical ksmnda ise Shock Charge ve Black Hat eklenmi. Shock charge Dman yanndan getiinde eletriksel ok etkisi yaratyor. Ancak ldrmyor. Oyuncular  genelikle bunu Bouncing bety ile kombinelli olarak kullanarak  etkili hale getiriyor. Black Hat ise size dman carpakege’ni ve ekipmanlar hack’leminize olanak  salyor. Eleneceli olduu kadar takm oyunu iin de nemli bir tactical equipment diyebilirim.

Scorekilstreaks
Scorekilstreak ulatnz puana gre aktif oluyor.Buradaki deiiklik ise rakibinizi silah ile  ldrdnzde 100 puan almanza karn scorekilstreakte ldrdnz  rakipler iin 25 puan alyorsunuz.Buradaki ama camper veya pusucu olarak deerlendirilen kiilerin yksek scorekilsteraklere ulamas zorlatrlm.

Scorekilstreaklere daha abuk ulamak iin  perk 1 slotundaki Hardline perkini kullanmalsnz. Ayrca ilk scorestreak iin UAV’yi semeniz durumunda takm  arkadalarnz radarda grnen kar takmdaki bir oyuncuyu ldrdnde puan kazanyorsunuz. Eer Care Package kullanyorsanz ve iinden iyi  bir Scorekilstreak  kmasn istiyorsanz. Perk 3 slotunda Engineer’i semeniz gerekmektedir. Burada tek eksikliin her class’a gre farkl Scorekilstreak seiminin olmay diyebilirim.  

Yukardaki deerlendirme ve yorumlar sizin kendi stilinizi yaratamanz da size fikir vermesi iindir.

Black Ops II’de u anda bir ping sorunu hakim diyebilirim. Haritada  rakip ile karlatnzda ldrmeniz 2-3 saniye sryor. Mouse hareketlerinizi iletmekte sanki  ge kalyor hissi yaratyor. Ayrca yannzdan biri getiinde bundan tam emin olamyorsunuz. Akas bunu ilk balarda Trk oyuncularn pek fazla orjinal oyun  almamasna balyordum. Ancak geen akam  Hindistan’dan oyuncular ile oynaynca acaba Treyarch’n “Host” sisteminde hata m var” diye dnmedim deil. Eer bu  ekilde ise bu  konuda  bir gncelleme gelmeden bunun dzeleceini sanmyorum. Fiber optik internet balants kullananlarn ise bu durumdan  biraz daha az  etkilendiini syleyebilirim.

Haritalarn modellemesi gzel olmasna karn oynan asndan haritalar pek beenmedim. Bir nceki oyundaki Summit, Jungle ve Havana’daki atmosferi hissedemedim.  Ayrca oyundaki Master Volume olarak adlandrlan sesler ok abartlm. Bir de silah ile ate ettiinizde nerdeyse baka hi bir ses duymuyorsunuz. Buna bal olarak  da oyundaki ayak sesleri, dman ekipmalarn aktif olma sesleri yok olmu durumda. Oyun balayp komaya baladnz da ayak seslerinizi ok net duyuyorsunuz. Sanki  150-200 kg bir adam  kouyor hissi veriyor. Gel gr ki oyuna baladktan sonra dmann ayak sesini duyamyorsunuz. Yannzdan sanki ninja misali geip gidiyorlar.

Sonu olarak  Bops II’nin multiplayer ksmn deerlendirmek gerekirse; bir nceki seriden skldysanz ve farkl oyun dinamikleri ile oynamak istiyorsanz. Sizin  iin iyi bir alternatif diyebilirim. Ancak atmann ortasna atlayp grdme ate edeyim  eklinde bir stiliniz yok ise u andaki balant ve oyun ii sesleri  (ayak sesi vs…) dnrseniz aka Bops II tm duyularnza hitap etmediinden sizi pek tatmin etmeyebilir.

<h2>Leave a Comment</h2>